Tiếng Việt
English

CHLOÉ EAU DE PARFUM NATURELLE

03:48 12/04/2022

Vì đòi hỏi một công thức hoàn toàn từ thành phần thiên nhiên và rất hạn chế, sự kết hợp này thực sự là một thành tựu. Chloé Eau de Parfum Naturelle hoàn toàn làm từ thực vật (vegan) và công thức 100% từ thiên nhiên, cồn từ thiên nhiên và nước. Sản phẩm không hề chứa bất kì chất bảo quản hay chất tạo màu – Tất cả đều là nguyên liệu chất lượng cao được lựa chọn cẩn thận

Chloé Eau de Parfum Naturelle đề cao sự nữ tính đích thực, những người phụ nữ hòa mình cùng thiên nhiên. Người phụ nữ của Chloé biết rõ bản chất của thiên nhiên mạnh mẽ nhưng mong manh như thế nào, cô ấy rút ra sức mạnh từ đó và nhận thức rõ rang việc cần phải bảo vệ thiên nhiên cấp thiết ra sao. Thiên nhiên vừa là nguồn cảm hứng vừa là nguồn sống của cô ấy.

zalo-chatzalo-chat