Tiếng Việt
English

MOON CAKE FESTIVAL 2023

HONG KONG MX

BÁNH TRUNG THU MX “DISNEY 100TH ANNIVERSARY COLLECTION” VINYL RECORD PLAYER MOONCAKE GIFT BOX

Giá / Price: 960.000 đ

Bánh Hạt Sen Trắng Lòng Đỏ Trứng (4 bánh x 70g)

MX White Lotus Seed Paste Mooncake With Egg Yolk (4 cakes x 70g)

BÁNH LAVA & CUSTARD

BÁNH TRUNG THU MX LAVA CUSTARD MOONCAKE 360G

Giá / Price: 1.150.000 đ

Bánh trứng chảy 8 bánh * 45g

Lava Custard Mooncake (8 cakes x 45g)

8 bánh bơ trứng *45g

2 Bánh Trứng Chảy (Lava Custard Mooncake 2 pcs)

2 Bánh Sô-cô-la (Lava Chocolate Mooncake 2 pcs)

2 Bánh Phô Mai (Lava Cheese Mooncake 2 pcs)

2 Bánh Caramel Macchiato (Lava Caramel Macchiato Mooncake 2 pcs)

(8 bánh * 45g)

BÁNH TRUYỀN THỐNG

CALISA

365 BEGIN

ĐẤT PHÚ

MINAMOTO KITCHOAN & YẾN YẾN

SHE CHOCOLATE

;
zalo-chatzalo-chat