Tiếng Việt
English

Chính sách thành viên/ Membership Policy

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

MỤC LỤC

 1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG

 2. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 3. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

 4. QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

 5. TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN

 6. HỦY TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

 7. THÔNG BÁO

 8. BỒI THƯỞNG

 9. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN

 10. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

CHI TIẾT

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG

Tại thời điểm người sử dụng hoặc khách hàng (sau đây gọi chung là “Thành Viên”) đăng ký Thành Viên Takashimaya thành công bằng cách phương thức được nêu tại Mục 2 bên dưới, Thành Viên theo đây thừa nhận rằng Thành Viên đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ toàn bộ Chính Sách Thành Viên này.
Khi đề cập đến các thuật ngữ “Takashimaya” hoặc “chúng tôi” trong quá trình tham khảo Chính Sách Thành Viên này nghĩa là đề cập đến Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0312505165 cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013, và theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư số 8746548326 được cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh; là cơ quan chủ quản quản lý và điều hành Trung Tâm Thương Mại (TTTM) Takashimaya, địa chỉ tại 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chương Trình Thẻ Thành Viên Takashimaya là chương trình do Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam đăng ký và tổ chức tại TTTM Takashimaya (“Chương Trình Thẻ Thành Viên Takashimaya” hoặc “Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng”).
Thành Viên được quyền tham gia Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng cho mục đích tích lũy điểm thưởng và hưởng ưu đãi từ Takashimaya dành cho Thành Viên. Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể thay đổi thể lệ Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng bằng cách thay đổi điều khoản và điều kiện áp dụng được nêu theo đây sau khi đã thông báo hoặc đăng ký thành công tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành. Mọi thay đổi, bổ sung đối với Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng sẽ được chúng tôi công bố công khai cho toàn bộ thành viên TTTM Takashimaya tại mỗi thời điểm áp dụng.
CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG

 • (a) Tặng Điểm Thưởng

Thành Viên khi đến mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ tại TTTM Takashimaya, hoặc thông qua kênh bán hàng online tại Ứng Dụng Di Động, ngoại trừ một số dịch vụ tại mỗi thời điểm sẽ do chúng tôi công bố công khai, sẽ được tích lũy điểm thưởng theo đúng tiêu chí và thể lệ Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng đã công bố.

 • (b) Điểm Thưởng Hết Hạn 
  Điểm Thưởng sẽ hết hiệu lực để Thành Viên quy đổi Thẻ Quà Tặng Điểm Thưởng nếu trong thời gian 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục Thành Viên không thực hiện bất kỳ chi tiêu thành công nào.

 • (c) Quy Đổi Điểm Thưởng 
  Điểm thưởng được quy đổi trực tiếp tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya.

2. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 

 • Người sử dụng tại mọi thời điểm khi có nhu cầu, đáp ứng đúng và đủ điều kiện tại Quy Định Thành Viên, đều có quyền đăng ký Thành Viên bằng các phương thức sau:

 • Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya.

 • Phương thức 2: Đăng ký bằng cách tải xuống và sử dụng ứng dụng di động “Takashimaya Online” (“Ứng Dụng Di Động”).

 • Phương thức 3: Đăng ký bằng cách tạo tài khoản thành viên trên website online.takashimaya-vn.com(“Website”)

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN:

 • Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên;

 • Cá nhân đáp ứng đúng và đủ điều kiện làm Thẻ Đồng Thương Hiệu theo tiêu chí của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank);

 • Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hoặc

 Cá nhân nước ngoài có giấy phép lao động hợp pháp tại Việt Nam;

3. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Chúng tôi cấp quyền sử dụng cho Thành Viên có thể cập nhật, thay đổi thông tin tài khoản; quyền hủy bỏ, quyền sử dụng không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn để tải xuống và sử dụng ứng dụng di động cho mục đích cá nhân, phi thương mại theo Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.
Người sử dụng chưa phải là Thành Viên TTTM Takashimaya, tại mọi thời điểm có thể đăng ký làm Thành Viên TTTM Takashimaya theo hướng dẫn tại Mục 2; hoặc liên hệ trực tiếp Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – tại Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya để được hướng dẫn.
 Người sử dụng được yêu cầu tạo lập tài khoản thành viên và gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Khi tạo lập tài khoản thành viên, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp các thông tin như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ cư trú và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chúng tôi. Người sử dụng lựa chọn chỉ một (01) [tên người sử dụng] hoặc một (01) số điện thoại cho mục đích đăng ký tên dùng và một (01) mật khẩu theo hướng dẫn và yêu cầu của chúng tôi. “tên người sử dụng” và “mật khẩu” đã được đăng ký với chúng tôi sẽ do Thành Viên tự bảo quản và sử dụng một cách an toàn để duy trì tài khoản. Thông tin Thành Viên sẽ được chúng tôi lưu trữ và sử dụng theo quy định này, Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Chúng tôi từ chối giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến tiết lộ thông tin “tên người sử dụng” và “mật khẩu” phát sinh do lỗi từ người sử dụng.

4. QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

Quyền lợi Thành Viên được mô tả như sau, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi quyền lợi Thành Viên theo quy định pháp định hiện hành, và tại mỗi thời điểm thay đổi thành công, chúng tôi sẽ thông báo đến Thành Viên một cách công khai.

TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG

QUY ĐỔI ĐIÊM THƯỞNG

Mức Chi Tiêu

Hình Thức Thanh Toán

Số Điểm tích lũy

khi chi tiêu tại TTTM Takashimaya

Số Điểm tích lũy

khi chi tiêu tại TTTM

Saigon Centre

Số Điểm tích lũy

khi chi tiêu tại nơi khác

Thành Viên với mỗi chi tiêu 20.000 đồng (không tính phần lẻ)

 • Tiền mặt

 • Thẻ Quà Tặng Hoa Hồng

 • Thẻ Quà Tặng Saigon Centre

 • Các loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ khác

200 điểm

Không áp dụng

Không áp dụng

Mỗi 500,000 điểm thưởng được quy đổi thành một (01) Thẻ Quà Tặng Trả Trước (*) trị giá 500,000 đồng tại quầy dịch vụ khách hàng.
(*) Thẻ Quà Tặng Trả Trước là Thẻ được phát hành dưới sự hợp tác của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Takashimaya. Thẻ Quà Tặng Trả Trước cho phép chủ thẻ thanh toán hàng hóa/dịch vụ trong phạm vi TTTM Takashimaya và TTTM Saigon Centre. Thẻ Quà Tặng Trả Trước là thẻ không có mã PIN, không được phép quy đổi thành tiền mặt; được phát hành và phát thưởng cho Thành Viên thỏa mãn điều kiện nhận thưởng.
 
 Khách hàng được trừ trực tiếp mỗi 50,000 điểm thưởng tương đương với 50,000 đồng tại quầy thu ngân.

 • Thẻ Tín Dụng Đồng Thương Hiệu

 • Saigon Centre – Takashimaya –Vietcombank  –  VISA HẠNG VÀNG

400 điểm

200 điểm

20 điểm

 • Thẻ Tín Dụng Đồng Thương Hiệu

 • Saigon Centre – Takashimaya –Vietcombank – VISA HẠNG CHUẨN

340 điểm

170 điểm

20 điểm

 • Thẻ Tín Dụng Đồng Thương Hiệu

 • Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank –

 • JCB HẠNG CHUẨN

340 điểm

170 điểm

20 điểm

 • Thẻ Ghi Nợ Đồng Thương Hiệu

 • Saigon Centre –Takashimaya –Vietcombank – VISA

300 điểm

150 điểm

20 điểm

5. TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN


 • Cung cấp thông tin Thành Viên một cách chính xác, trung thực và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung thông tin cung cấp cho Takashimaya;

 • Tự bảo quản và bảo mật thông tin tài khoản của Thành Viên;

 • Xuất trình Thẻ Thành Viên Cash Smart Card hoặc Thẻ Tín Dụng/Thẻ Ghi Nợ Đồng Thương Hiệu Saigon Centre-Takashimaya-Vietcombank cho mục đích tích lũy điểm thưởng. Điểm thưởng chỉ tích lũy cho Thành Viên khi Thành Viên đến mua sắm đúng tiêu chí Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng.

 • Trong trường hợp cần thiết xác minh tư cách Thành Viên, chúng tôi được quyền yêu cầu và Thành Viên đồng ý cung cấp cho chúng tôi một hoặc tất cả các loại giấy tờ tùy thân.

 • Thành Viên, trong trường hợp tham gia các chương trình khuyến mại do Takashimaya tổ chức, trúng thưởng các giải thưởng mà theo quy định pháp luật, Thành Viên tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế và thông báo đến các bên thứ ba đối với lợi ích thành viên của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ thuế hoặc các loại phí khác phát sinh bởi bất kỳ thành viên nào liên quan đến việc cấp phát lợi ích hoặc giải thưởng thành viên. Lợi ích thành viên không được bán, đổi hoặc chuyển giao (ngoài trừ bởi chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi). Bất kỳ vi phạm nào về chuyển giao, bán hoặc đổi bởi chủ thẻ hoặc đại diện cho chủ thẻ đều không có giá trị. Chúng tôi và/hoặc đối tác Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng của chúng tôi có thể từ chối hoặc công nhận bất kỳ lợi ích thành viên nào mà chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi kết luận là được chuyển giao, được bán hoặc được trao đổi.

 •  Phối hợp với Takashimaya giải quyết các khiếu nại khách hàng (nếu có).

6. HỦY TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

Thành Viên được quyền tự mình yêu cầu hủy tư cách Thành Viên bằng cách gửi yêu cầu hoặc thông báo trực tiếp cho chúng tôi. Tại thời điểm được chúng tôi xác nhận tư cách Thành Viên đã hủy, Thành Viên theo đây thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ điểm thưởng do Thành Viên tích lũy cho đến thời điểm gửi yêu cầu hủy sẽ bị xóa bỏ nếu Thành Viên không đến quy đổi theo yêu cầu; hoặc điểm thưởng trong trường hợp không đủ để quy đổi cũng sẽ bị xóa bỏ do tư cách Thành Viên đã hủy.
 Chúng tôi có thể hủy điểm thưởng được tích lũy, ngưng hoặc chấm dứt tư cách Thành Viên tại bất kỳ thời điểm nào và có hiệu lực ngay lặp tức bằng một văn bản thông báo cho Thành Viên nếu, chúng tôi cho là, Thành Viên thực hiện (a) những hành vi trái quy định pháp luật hiện hành, (b) lừa đối hoặc lạm dụng, (c) vi phạm các điều khoản và điều kiện này, (d) tham gia lừa dối hoặc lạm dụng ủy thác, sử dụng giải thưởng hoặc thẻ thanh viên và lợi ích thành viên, (e) không thanh toán hóa đơn đúng hạn (nếu có) và (f) trường hợp khác. Chúng tôi cũng được quyền khiếu kiện đối với các hành vi nêu trên. Không nội dung nào trong điều khoản và điều kiện này giới hạn chúng tôi thực hiện bât kỳ quyền pháp lý hoặc quyền đòi công bằng hoặc yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục.

7. THÔNG BÁO 

Takashimaya có thể gửi cho Thành Viên thông báo về thông tin điểm thưởng, quy đổi điểm thưởng, thông tin sản phẩm/dịch vụ, chương trình khuyến mại hoặc các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức tại TTTM Takashimaya. Thông báo có thể được gửi bằng thư điện tử, hoặc qua đường bưu điện, hoặc đăng tải thông tin trên tài khoản của Thành Viên thông qua ứng dụng di động.

8. BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp việc sử dụng Ứng Dụng Di Động này gây thiệt hại cho đến Takashimaya, người sử dụng phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại này. Người sử dụng ứng dụng di động đồng ý bồi thường cho Takashimaya cũng như nhân viên, các bên cấp quyền của Takashimaya mất mát, thiệt hại có thể phát sinh do việc đăng nhập và sử dụng ứng dụng di động hoặc vi phạm Chính Sách Thành Viên này.

9. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN

 (a) Chính Sách Thành Viên này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 (b) Nếu bất kỳ phần nào của Chính Sách Thành Viên này bị vô hiệu hoặc không thực hiện được theo quy định pháp luật hiện hành, thì điều khoản đó có thể được thay thế bằng điều khoản có thể thực thi và phù hợp nhất với điều khoản ban đầu, các điều khoản khác của Chính Sách Thành Viên này vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
 (c) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính Sách Thành Viên này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử: cs@takashimaya-vn.com.vn hoặc gọi cho chúng tôi theo số (028) 3821 1819 để giải đáp thắc mắc về hàng hóa hoặc dịch vụ được chúng tôi cung cấp tại Trung Tâm Thương Mại Takashimaya.
CẬP NHẬT VÀO NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN TAKASHIMAYA

1. Đối tượng khách hàng:

Tất cả khách hàng từ 18 tuổi trở lên có số điện thoại di động tại Việt Nam.

2. Cách thức đăng ký thành viên và quyền lợi thành viên:

STT

Thành viên

Cách thức đăng ký thành viên

Quyền lợi thành viên

 

 

1

 

Thành viên Takashimaya

 

Tải ứng dụng Takashimaya online tại cửa hàng Apple App store (https://apps.apple.com/vn/app/takashimaya-online/id1591899513?l=vi)

 

Hoặc cửa hàng Google CH Play store (https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.teko.android.takashimaya) để đăng ký Thành viên Takashimaya miễn phí trên ứng dụng di động Takashimaya online.

 

Được tích lũy điểm thưởng trên mỗi giá trị mua hàng từ 20.000 đồng không tính phần lẻ. Chi tiết & cách thức tích lũy điểm thưởng theo bảng bên dưới.

 

Thành viên có quyền hủy bỏ không tham gia thành viên Takashimaya bất kỳ lúc nào tại quầy dịch vụ khách hàng TTTM Takashimaya.

 

 

 

 

2

 

Thành viên VIP Takashimaya

 

Để trở thành Thành viên VIP Takashimaya, Thành viên Takashimaya cần có tổng chi tiêu từ 200.000.000 đồng trong năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 trong cùng 1 năm sẽ được nâng hạng thành Thành viên VIP Takashimaya & được duy trì hạng Thành viên VIP Takashimaya đến hết ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.

 

 

 

 

Được tích lũy điểm thưởng trên mỗi giá trị mua hàng từ 20.000 đồng, chi tiết & cách thức tích lũy điểm thưởng theo bảng bên dưới.

 

Được tặng Phiếu quà tặng Takashimaya trị giá 2.000.000 đồng ngay sau khi được nâng hạng thành Thành viên VIP Takashimaya & được tặng Phiếu quà tặng Takashimaya trị giá 1.000.000 đồng vào tháng sinh nhật.

 

Thành viên VIP cần có tổng chiêu tiêu từ 200.000.000 đồng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo, sau khi trở thành Thành viên VIP, chi tiêu dưới 200.000.000 đồng sẽ quay lại hạng Thành viên Takashimaya.

 

Thành viên có quyền hủy bỏ không tham gia thành viên Takashimaya bất kỳ lúc nào tại quầy dịch vụ khách hàng TTTM Takashimaya.

 

 

3. Cách thức tích lũy điểm thưởng & cách quy đổi điểm thưởng:

 

 

Cách Thức Tích Lũy Điểm Thưởng

 

Cách Quy Đổi Điểm Thưởng

 

Mức chi tiêu

 

Hình thức thanh toán

Số điểm tích lũy được khi mua sắm tại TTTM Takashimaya

Số điểm tích lũy được khi mua sắm trên ứng dụng di động Takashimaya online & trên trang web Takashimaya Online Store (takashimaya-vn.com)

Số điểm tích lũy được khi mua sắm tại TTTM Saigon Centre & TTMS Estella Place

Số điểm tích lũy được khi mua sắm tại các địa điểm khác bên ngoài TTMM Takashimaya & Saigon Centre

 

 

Thành viên được quyền chọn lựa 1 trong 2 cách quy đổi điểm thưởng sau.

 

Cách 1:

Mỗi 50.000 điểm thưởng được quy đổi thành 50.000 đồng & thanh toán trực tiếp tại quầy thu ngân, được quy đổi tối đa 1.000.000 điểm thưởng/1 lần tại quầy thu ngân TTTM Takashimaya.

 

Cách 2:

Mỗi 500.000 điểm thưởng được quy đổi thành 1 thẻ quà tặng trả trước Bonus Point Gift Card trị giá 500.000 đồng, không giới hạn giá trị quy đổi điểm thưởng.

 

(thẻ quà tặng trả trước Bonus Point Gift Card có thời hạn sử dụng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành)

 

 

Thành viên Takashimaya với mỗi giá trị mua hàng từ 20.000 đồng (không tính phần lẻ)

Tiền mặt, thẻ quà tặng Rose Gift, thẻ quà tặng Saigon Centre & các hình thức thanh toán khác.

200 điểm

200 điểm

Không áp dụng

Không áp dụng

Thẻ tín dụng liên kết

Saigon Centre Takashimaya Vietcombank Visa hạng vàng

400 điểm

400 điểm

200 điểm

20 điểm

Thẻ tín dụng liên kết

Saigon Centre Takashimaya Vietcombank Visa, JCB hạng chuẩn

340 điểm

340 điểm

170 điểm

20 điểm

Thẻ ghi liên kết

Saigon Centre Takashimaya Vietcombank Visa

300 điểm

300 điểm

150 điểm

20 điểm

Thành viên VIP Takashimaya với mỗi giá trị mua hàng từ 20.000 đồng (không tính phần lẻ)

Tiền mặt, thẻ quà tặng Rose Gift, thẻ quà tặng Saigon Centre & các hình thức thanh toán khác.

600 điểm

600 điểm

Không áp dụng

Không áp dụng

Thẻ tín dụng liên kết

Saigon Centre Takashimaya Vietcombank Visa hạng vàng

1.200 điểm

1.200 điểm

200 điểm

20 điểm

Thẻ tín dụng liên kết

Saigon Centre Takashimaya Vietcombank Visa, JCB hạng chuẩn

1,020 điểm

1,020 điểm

170 điểm

20 điểm

Thẻ ghi nợ liên kết

Saigon Centre Takashimaya Vietcombank Visa

900 điểm

900 điểm

150 điểm

20 điểm

4. Điều kiện áp dụng:

Điểm thưởng được tích lũy & đổi điểm cho chính thành viên

Điểm thưởng không được quy đổi thành tiền mặt, không được chuyển nhượng, không được cho tặng điểm thưởng.

Điểm thưởng sẽ bị xóa nếu trong thời gian 365 ngày liên tục thành viên không có bất kỳ chi tiêu thành công nào tại Trung Tâm Thương Mại Takashimaya, trên ứng dụng di động Takashimaya, trên trang web Takashimaya online.

Thành viên VIP Takashimaya xuất trình thẻ CCCD/Hộ chiếu khi đổi điểm thưởng hoặc tra cứu thông tin thành viên.

Không áp dụng nâng hạng thành viên VIP Takashimaya cho nhân viên Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam & nhân viên bán hàng của các nhãn hàng trong TTTM Takashimaya.

5. Địa điểm đổi điểm thưởng, kiểm tra đối chiếu điểm thưởng & giải đáp thông tin:

Tầng 3, quầy dịch vụ khách hàng Trung Tâm Thương Mại Takashimaya

Số 92 – 94, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3821 1819 từ 09:30 – 21:30

Email: cs@takashimaya-vn.com.vn

MEMBER RULES

INDEX


1. INTRODUCTION OF LOYALTY PROGRAM
2. REGISTRATION OF MEMBER
3. ACCOUNT, PASSWORDS AND SECURITY 
4. MEMBER’S BENEFITS
5. MEMBERS’ RESPONSIBILITIES
6. CANCELLATION OF MEMBERSHIP 
7. NOTIFICATION
8. INDEMNIFICATION 
9. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
10. HELPFUL INFORMATION

DETAILS

1. INTRODUCTION OF LOYALTY PROGRAM

At the time user or customer (hereinafter referred to as “User”) successfully registers to become a Member of Takashimaya under the methods of registration provided in Section 2 hereunder, User hereby acknowledges that User has read, understood and complied with all Member Rules.
References in these Terms of Use to “Takashimaya” or “we” or “our” or “us” refers to Takashimaya Vietnam Ltd., a company duly established and operated under Enterprise Registration Certificate No. 0312505165 issued for the first time on 13 September, 2013, and under Investment Registration Certificate No. 8746548326 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City; owner to manage and operate Takashimaya Department Store (D.S.), located at 92-94 Nam Ky Khoi Nghia, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
The Loyalty Program of Takashimaya is organized and managed by Takashimaya Vietnam Ltd. and applicable at Takashimaya D.S. (“Loyalty Program” or “Bonus Point Gift Card Program”).
Member is entitled to participate in the Bonus Point Gift Card Program for the purpose of accumulating bonus points and to enjoy the benefits applied to Member. At anytime, we may change the terms and conditions of the Bonus Point Gift Card Program by modification of such terms and conditions after we successfully inform or register with the competent authorities as requested by law. Any modification or supplementation of the Bonus Point Gift Card Program shall be published and notified to Members of Takashimaya at the applicable time.
 
BONUS POINT GIFT CARD PROGRAM

 • (a) Granting Bonus Points 
  Members who shop for goods or enjoy services at Takashimaya D.S, or through online channel on Mobile App, except for some services published by us from time to time, accumulate bonus points in accordance with the terms and conditions of the Bonus Point Gift Card Program as informed.

 • (b) Expired Bonus Points
  Bonus Points may not be used to redeem the Bonus Point Gift Card if Member does not shop within 365 (three hundred sixty-five) consecutive days.

 • (c) Redemption of Bonus Points
  Bonus Points are to be redeemed directly at the Customer Service Counter, Level 3 of Takashimaya D.S.

2. REGISTRATION OF MEMBER

At anytime, User who has consistently satisfied the conditions in the Member Rules, may, at their discretion, sign up to become a Member using the following methods of registration:

 • Method 1: Directly register at the Customer Service Counter, Level 3 Takashimaya Department Store;

 • Method 2: Sign up by downloading and using the mobile app “Takashimaya Online” (“Mobile App”); or

 • Method 3: Create a Member’s account on the website online.takashimaya-vn.com (“Website”).

SUBJECTS FOR REGISTRATION OF MEMBER

 • Individuals who are Vietnamese citizens and are 18 years old or more;

 • Individuals who are fully qualified to properly become a cardholder of a Co-branded Card in accordance with the requirements of JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank);

 • Individuals who are foreigners and have a permanent residence card in Vietnam; or

 • Individuals who are foreigners and have a work permit in Vietnam.

3. ACCOUNT, PASSWORDS AND SECURITY

We grant to our Members the right to update and change account information and right to cancel, non-exclusive, non-transferable, limited right to download and use the Mobile App for personal and non-commercial purposes, in accordance with Terms of Use and Privacy Policy.
A User who has not yet been a Member of Takashimaya D.S, at any time, may register to become a Member of Takashimaya D.S. under our guidance as set forth in Section 2 or may directly contact the Customer Service Counter, Level 3 of Takashimaya Department Store to get more information.
User is requested to create a Member’s account and send his or her private data to us. Upon creating a Member’s account, User is required to provide private information, such as name, email address, phone number, date of birth, sex, nationality, residential address and other information if necessary as requested by us. User shall choose only one (01) [user name] or one (01) phone number for the purpose of registering a user name and one (01) password under our guidance and requirements. Member shall protect and use safely the “User name” and “Password” that are registered to us so as to maintain the account. Member’s data shall be saved by us and used in accordance with these Member Rules, Terms of Use and Privacy Policy. We reject any complaint relating to the leaking of any “User name” or “Password” due to User’s fault.

4. MEMBER’S BENEFITS

Member’s Benefits are described below.  We reserve the right to modify any Member’s benefits in accordance with applicable laws; and at the time at which the benefits are successfully changed, we shall inform the Member in public.

ACCUMULATE BONUS POINTS

REDEMPTION OF 

BONUS POINTS

Expense Level

Payment Method

Bonus Points are accumulated when Member shops at Takashimaya D.S.

Bonus Points are accumulated when Member shops at Saigon Centre Shopping Mall

Bonus Points are accumulated when Member shops at other places

Member spends for each transaction valued at no less than VND 20,000 (not counting odd amounts)

 • Cash

 • Rose Gift Card

 • Saigon Centre Rose Gift Card

 • Other credit, debit cards

200 points

Not applicable

Not applicable

Every 500,000 bonus points shall be redeemed for every Bonus Point Gift Card (*) valued at VND 500,000 at the customer service counter.
(*) The Bonus Point Gift Card is a prepaid card that is issued by the cooperation between JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) and Takashimaya. The Bonus Point Gift Card allows cardholders to make payments for goods/services provided by Takashimaya D.S. and Saigon Centre Shopping Mall. The Bonus Point Gift Card is awarded without a PIN, does not permit the exchange to cash and is issued and awarded to Members who satisfy the conditions of the award.  
 At cashier,  counterevery 50,000 points are directly deducted into the bill with value VND 50,000.

 • Credit Co-branded Card

 • Saigon Centre –Takashimaya – Vietcombank – GOLD VISA

400 points

200 points

20 points

 • Credit Co-branded Card

 • Saigon Centre –Takashimaya – Vietcombank – STANDARD VISA

340 points

170 points

20 points

 • Credit Co-branded Card

 • SaigonCentre–Takashimaya– Vietcombank –

 • STANDARD JCB

340 points

170 points

20 points

 • Debit Co-branded Card

 • Saigon Centre–Takashimaya –Vietcombank – VISA

300 points

150 points

20 points

5. MEMBER’S RESPONSIBILITIES


 • Member shall honestly provide accurate data and take responsibility for information provided to Takashimaya;

 • Member shall preserve and protect Member’s account information;

 • Member shall present his or her Cash Smart Card or Credit/Debit Co-branded Card Saigon Centre-Takashimaya-Vietcombank for the purpose of accumulating bonus points. Bonus Points shall only be accumulated by Member if Member shops in accordance with terms and conditions of the Bonus Point Gift Card Program.

 • If it is necessary to clarify the membership of Member, we have the right to request, and Member agrees to provide us, one or all documents to identify the Member.

 • Member, if participating in a promotion program hosted by Takashimaya, wins a prize that is required by law, Member is responsible for paying any taxes and notify third parties regarding his or her membership benefits. We will not be liable for any tax liability, duty or other charges incurred by any member in connection with the issuance of membership benefits or awards. Membership benefits may not be sold, bartered or transferred (other than by us or our agents). Any attempted transfer, sale or barter by Cardholder or on Cardholder’s behalf will be void. We and/or our Bonus Point Gift Card Program affiliates may refuse or recognize any membership benefits that we or our affiliates conclude that such membership benefits may be transferred, sold or bartered.

 •  Member shall coordinate with Takashimaya to resolve user’s complaint (if any).

6. CANCELLATION OF MEMBERSHIP 

Member is entitled to cancel the membership of such Member by sending a request to or directly informing us. At the time we confirm the membership is cancelled, Member hereby acknowledges and agrees that all bonus points accumulated up to the time Member makes his or her request to cancel the membership shall be deleted if Member does not redeem them as requested; or bonus points that are insufficient to be redeemed shall be deleted due to cancelation of membership.
 We may cancel accumulated bonus points, or suspend or terminate Member’s membership, at any time with immediate effect, confirmed by written notification to Member, if, in our sole discretion, Cardholder has (a) acted in a manner inconsistent with applicable laws or ordinances, (b) acted in a fraudulent or abusive manner, (c) breached any of these terms and conditions, (d) engaged in fraud or abuse of commissions and usage of award or membership card and membership benefits, or (e) failed to pay any bill when due (if any) and (f) engaged in other prohibited acts. We will also take appropriate legal action if any of the items listed above occurs. Nothing contained in these terms and conditions shall limit us in the exercise of any legal or equitable rights or remedies.

7. NOTIFICATION

Takashimaya may notify Members with respect to bonus points, redemption of bonus points, information of goods/services, promotional programs or any entertainment activities held in Takashimaya D.S. Notices shall be delivered to Members by sending an email message, or via postal mail, or by posting a message to Member’s account in the Mobile App.

8. INDEMNIFICATION

If User uses the Mobile App in any way that results in damage to Takashimaya, User must take responsibility for such damage. User agrees to indemnify Takashimaya and our officers, employees and licensors from and against any and all losses as a result of user’s access to or use of the Mobile App or breach of this Member Rules.

9. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 (a) These Terms of Use shall be governed and construed in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam.
(b) If any part of this Member Rules is determined to be invalid or unenforceable under applicable law, the invalid or unenforceable provisions will be deemed superseded by valid, enforceable provisions that most closely match the intent of the original provisions, and the remainder of the Member Rules will continue in effect.
(c)  Any disputes arising out of, or in connection with this Member Rules shall be settled by the competent courts of Vietnam.

10. HELPFUL INFORMATION

Please contact us at email: cs@takashimaya-vn.com.vn; or call us at (028) 3821 1819 to ask any questions about goods or services provided by Takashimaya Department Store.
LAST UPDATED ON 11 MAY 2022 AND COME INTO EFFECT IMMEDIATELY

;
zalo-chatzalo-chat